Warszawa, 29 lutego - 1 marca 2016

czwartek, 08, październik 2015 16:01 | o konferencjiczwartek, 08, październik 2015 16:01 | o konferencjiczwartek, 08, październik 2015 16:00 | o konferencjiczwartek, 08, październik 2015 15:59 | o konferencjiO konferencji

Konferencja Fuzje i Przejęcia 2016 - transakcje restrukturyzacyjne w nowych realiach gospodarczych. Wyzwania i nowe możliwości dla organizacji

Warszawa, 29 lutego - 1 marca 2016, Hotel Novotel Centrum

Z raportu Central and South Eastern Europe wynika, że Polska jest w pierwszej trójce państw Europy Środkowej i Wschodniej pod względem ilości przeprowadzonych transakcji fuzji i przejęć, np. w roku 2012 doszło do 276 tego typu transakcji o łącznej wartości 8,02 mld USD. Podobnie było w roku 2014. Inwestorzy konsolidujący aktywa nie przejmowali się marazmem panującym na rynku giełdowym. Podobny trend utrzymuje się na rynku globalnym, w ubiegłym roku zawarto ponad 3,2 tys. transakcji fuzji i przejęć o wartości 3,12 bln dolarów, co oznacza wzrosty odpowiednio o 45 proc. i 70 proc. To najlepszy rok od ośmiu lat, a transakcjom sprzyjało środowisko niskich stóp procentowych, dostępność do finansowania i stabilność na rynkach finansowych.

Konferencja Fuzje i Przejęcia 2016, organizowana jest przez kancelarię Russell Bedford w partnerstwie z KKP Poland oraz kancelarią Dziewa i Rutyna.

Podczas tegorocznej edycji po raz pierwszy przedstawione zostaną:

 • Planowanie transakcji restrukturyzacyjnych
 • Kluczowe problemy prawne związane z połączeniem i podziałem spółek prawa handlowego
 • Aspekty bilansowe zdarzeń restrukturyzacyjnych
 • Aspekty podatkowe zdarzeń restrukturyzacyjnych: połączeń, podziałów i wydzieleń aportowych
 • Kluczowe problemy związane z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek w świetle polskiego prawa bilansowego
 • Praktyka stosowania MSR i MSSF w przypadku połączeń, podziałów i wydzieleń aportowych
 • Nowe przepisy podatkowe mające kluczowy wpływ na planowanie zdarzeń restrukturyzacyjnych. Aspekty podatkowe uznania zespołu aktywów za zorganizowaną część przedsiębiorstwa
 • Najistotniejsze ryzyka oraz korzyści związane z planowaną transakcją połączenia podziału lub wydzielenia aportowego

W trakcie konferencji "Fuzje i Przejęcia" zaproszeni Eksperci odpowiedzą Państwu na pytania związane z przejęciem i łączeniem spółek oraz pomogą uniknąć szeregu pułapek i błędów. Dowiecie się Państwo, jak skutecznie zorganizować i przeprowadzić proces fuzji czy przejęcia, począwszy od podjęcia decyzji aż do końcowej realizacji. Udział w konferencji będzie również doskonała okazją, aby spotkać się z praktykami – przedstawicielami firm, które z powodzeniem zrealizowały transakcje M&A.

Do udziału w konferencji zapraszamy

 • Prezesów i Członków Zarządu
 • Dyrektorów ds. Strategii, Rozwoju i Inwestycji
 • Dyrektorów Finansowych
 • Dyrektorów Zarządzających